Werken met trainingsacteurs in cgt onderwijs

11 oktober 2019

Deelnemers aan cursussen die recent hun master hebben behaald, zijn gewend aan een rijke leeromgeving en verwachten veel van hun docenten. Docenten willen op hun beurt tegemoetkomen aan hooggespannen verwachtingen van hun cursisten en ook aan de uitdaging van de klinische praktijk om competente cognitief gedragstherapeuten af te leveren. Het werken met trainingsacteurs biedt de mogelijkheid om zo’n ‘rijke en uitdagende leeromgeving’ te creëren. 

Sommige docenten hebben hier weinig ervaring mee of vinden het lastig om voor zich te zien hoe ze een acteur in kunnen zetten. Anderen werken er al mee, maar zouden meer willen weten over hoe ze het op een andere manier in kunnen zetten.

In deze workshop maak je kennis met het werken met een trainingsacteur en ga je uitgebreid aan de slag met het inzetten van een acteur in je onderwijs. 

Doel

Aan het eind van de bijeenkomst:

  • ben je in staat om de acteur adequaat te instrueren,
  • ben je in staat om een acteur in te zetten bij je cursus(sen),
  • ben je in staat je cursusgroep voldoende veiligheid te bieden om met de acteur aan het werk te gaan.
Programma

09.30 - 10.00 uur    Ontvangst en koffie                  
10.00 - 10.30 uur    Kennismaking/introductie
10.30 - 11.30 uur    Voorbereidingsfase: instrueren trainingsacteur
11.30 - 12.30 uur    Voorbereiden groep en warming up: veiligheid creëren
12.30 - 13.00 uur    Lunchpauze
13.00 - 15.15 uur    Rollenspelen met trainingsacteur – werkvormen en varianten van nabespreking
15.15 - 15.45 uur    Voorbereiding inzet trainingsacteurs in eigen cursussen
15.45 - 16.00 uur    Evaluatie en afronding

Praktisch

Datum: 11 oktober 2019
Docenten: Loek Peute en Carla Steeman
Accreditatie: is verleend door de VGCt voor 5 punten nascholing op het gebied van didactiek
Kosten: € 175,- voor leden van de VGCt, niet-leden betalen € 225,-
Locatie: VGCt bureau, Lunettenbaan 57 in Utrecht 
Tijden: 10.00 – 16.00 uur, vanaf 9.30 uur inloop

Voor vragen, neem contact met ons op via congres@vgct.nl

Meld je direct aan

Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.