Het begeleiden van het schrijven van een N=1

Inschrijving gesloten

Leerdoel

Je begeleidt je supervisanten scherper bij het schrijven van een N=1-verslag. Hierdoor komen de stappen van het cognitief gedragstherapeutische proces beter naar voren in het verslag.

Opzet

Voorafgaand aan de bijeenkomst lees je delen van N=1-verslagen en beoordeel je deze. Bij deze nascholingsactiviteit ontwerp je zelf beoordelingsrichtlijnen voor N=1-verslagen en die je toepast op casusmateriaal. Dit materiaal bestaat uit delen van verslagen van uiteenlopende kwaliteit. De docent licht in een korte presentatie de nieuw ontwikkelde richtlijnen toe en vergelijkt deze met de huidige beoordelingsrichtlijnen. Je discussieert plenair en in subgroepen waardoor je de dilemma’s van het beoordelingsproces leert kennen. Op deze manier kun je de dilemma’s ook beter overbrengen op je supervisanten. Je leert te letten op de argumentatie van je supervisant en op een duidelijke beschrijving van de stappen van het cognitief gedragstherapeutisch proces.

Doelgroep

Supervisoren die supervisanten (gaan) begeleiden bij het schrijven van een N=1-verslag.

Achtergrond

Bij ongeveer één van de zes ingestuurde verslagen bestaat twijfel over de kwaliteit van het verslag en is beoordeling door een tweede lezer nodig. De twijfel ontstaat meestal omdat het de stappen van het gedragstherapeutisch proces niet duidelijk beschreven zijn of omdat de argumentatie niet helder is. Afkeuring van een verslag of een aanvulling moeten schrijven is voor leden in opleiding, en voor hun supervisoren, vaak frustrerend. Met deze nascholingsactiviteit leveren de docenten een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de toekomstige N=1-verslagen.

Praktisch
  • Uitsluitend voor VGCt-supervisoren
  • Maximaal 15 deelnemers is 15, minimaal 9
  • Maandag 3 december 2018, 10.00-17.00 uur
  • VGCt-bureau, Lunettenbaan 57, Utrecht
  • Beperkte parkeergelegenheid op eigen terrein of in de buurt rond het bureau
  • Accreditatie: 6 contacturen nascholing voor herregistratie VGCt
  • Kosten: € 150,- (inclusief koffie/thee en lunch)
  • Annuleren kon alleen schiftelijk

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.