Vacature: Bestuurslid VGCt portefeuille ‘vereniging’

 

Word jij de opvolger van Sammy Peter?

Kop VGCt Verenigingsnieuws

Per juni 2022 zoeken we een bestuurslid voor de portefeuille vereniging, als opvolger van Sammy Peter. In deze functie zorg je ervoor dat de organen van de vereniging, in het bijzonder de 14 secties, goed functioneren, dat de VGCt aantrekkelijk is en blijft voor verschillende soorten leden en dat leden actief bijdragen aan de (doelstellingen van) de vereniging. De circa 150 kaderleden krijgen extra aandacht van het bestuurslid vereniging. Derde aandachtsgebied in deze portefeuille zijn de VGCt producten/diensten: sectiebijeenkomsten, de websites, de nieuwsbrief/het magazine, de boekenclub.

Hier houd je je mee bezig

  • Het bestuur stelt het beleidsplan en het jaarplan vast (dat door de ledenraad wordt goedgekeurd) en voert samen met het bureau en leden in commissies de plannen uit. Bestuur en bureau hanteren een projectmatige aanpak. Besluiten worden genomen tijdens bestuursvergaderingen (vijf per jaar) en tussen de vergaderingen door is er informeel overleg. Drie keer per jaar is er overleg met de Ledenraad die de rol heeft van Algemene Ledenvergadering.
  • Het bestuurslid vereniging is de contactpersoon voor de besturen van de VGCt-secties en voert samen met de sectiecoördinator van het bureau de jaargesprekken.
  • Contactpersoon vanuit het bestuur met de bureaumedewerkers.
  • Beleid en werving van actieve leden (vrijwilligersbeleid).
  • Verkiezing en uitspreken laudatio’s leden van verdienste
  • Deelname aan de commissie bekostiging P3NL
  • Verkiezing ledenraad
  • VGCt-jubileum (60-jarig bestaan in 2026)
  • Houdt vinger aan de pols door het (doen) houden van ledenenquêtes en een nieuwe leden dag in 2022)
  • Bewaakt de samenhang in het verenigingsbeleid, zorgt ervoor dat er in goede sfeer wordt gediscussieerd en beslissingen worden genomen die passen bij de doelstellingen en mogelijkheden van de VGCt.

Word jij de opvolger van Sammy Peter?

Wil je weten of jij de ideale kandidaat bent voor deze functie? Bekijk dan vacature voor meer informatie.

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie en wil je een bijdrage leveren aan de inhoudelijke, bestuurlijke en beleidsmatige inbedding van ons vak en onze vereniging? Of ken je een geschikte kandidaat?
Stuur je CV en motivatie vóór 1 februari 2022 naar Hubert van der Kleij, directeur VGCt, via h.vanderkleij@vgct.nl of bel/app met Hubert op 06 -20441682.

Vacature bestuurslid VGCt portefeuille ‘vereniging’

Organogram