De VGCt zoekt een bestuurslid opleidingen/registraties cognitief gedragstherapeut VGCt en supervisor VGCt

Kom werken bij de VGCt

vacatures banner

Na zes jaar verlaat ons bestuurslid Aldert Seinen het bestuur van de VGCt. Daarom zoeken we per uiterlijk 1 januari 2022 een nieuw bestuurslid voor deze belangrijke portefeuille.  

VGCt

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) is de wetenschappelijke vak- en beroepsvereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers en telt ruim 7500. leden. De VGCt bevordert en bewaakt kwalitatief goede cgt-behandelingen door het accrediteren van opleidingen, het (her-)registreren van leden en het verzorgen van permanente nascholing. Daarnaast is de vereniging hét kennis- en expertisecentrum voor cgt-vakbekwaamheid, de behartiger van de vakinhoudelijke en maatschappelijke belangen van haar leden en een platform voor verbinding. De missie van de VGCt is het mentaal gezonder maken van Nederland door de inzet van psychologische behandelmethoden die wetenschappelijk bewezen effectief zijn, in het bijzonder cognitieve gedragstherapieën (cgt).

VGCt-bestuur en -bureau

Het VGCt-bestuur bestaat uit zeven personen die zijn benoemd door de ledenraad. Bestuurstaken zijn verdeeld op basis van portefeuilles, maar het bestuur is integraal verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid. Het bestuur stelt het beleidsplan en het jaarplan vast (dat door de ledenraad wordt goedgekeurd) en voert samen met het bureau en leden in commissies de plannen uit. Bestuur en bureau hanteren een projectmatige aanpak.

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar en vier keer per jaar met de ledenraad (steeds op vrijdagmiddag). Tussendoor zijn er incidentele overleggen.  Bij het bureau van de vereniging werken 17 medewerkers verdeeld over vier teams.  Het bureau heeft beleidsvoorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken en is de spil van de vereniging.

Taken en werkwijzen

 • Het opleidingsbeleid van de VGCt bevindt zich sinds een paar jaar in een moderniseringsslag naar competentiegericht leren en opleiden en naar een goede aansluiting op de BIG-structuur van psychologische beroepen. Dit proces moet worden voortgezet.
 • Het nieuwe bestuurslid is primair verantwoordelijk voor het opleidings- en registratiebeleid (inclusief de nascholing) voor de cognitief gedragstherapeut en de supervisor VGCt. De zelfstandige registratie- en accreditatiecommissie werken aan de uitvoering van het beleid en de bewaking van de kwaliteit, op basis van reglementen en afspraken. Met de voorzitters van deze commissies is regelmatig overleg.
 • Het bestuurslid neemt initiatieven, bewaakt de samenhang in het opleidings- en registratiebeleid, zorgt ervoor dat er in goede sfeer wordt gediscussieerd en dat beslissingen worden genomen die passen bij de doelstellingen van de VGCt.
 • Het bestuurslid is bekend met zorgstandaarden en richtlijnen en bevordert via de opleiding en nascholing dat VGCt-leden daarvan op de hoogte zijn en hun cgt-behandelingen op basis daarvan vormgeven (evidence-based practice).
 • Het bestuur kan zich laten adviseren door adviescommissies. Het bestuurslid stelt opdrachten op voor adviezen over het opleidingsbeleid aan bestuur en ledenraad en begeleidt deze commissies bij hun taak.
 • Een belangrijke ontwikkeling is die van het nieuwe beroepengebouw voor psychologen en psychotherapeuten per 2030, waarop we met onze opleidingen en registraties actief willen inspelen. Het bestuurslid bevordert evc (eerder verworven competenties)-trajecten en/of verkorte opleidingen voor cognitief gedragstherapeuten VGCt naar GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en/of psychotherapeut.
 • Op het bureau is een team kennis en opleiden actief (vier mensen). Met de teamleider van dat cluster is regelmatig overleg. In voorkomende gevallen is er overleg met de directeur en de voorzitter van de vereniging die zelf (in een andere hoedanigheid) ook actief is in het postdoctorale opleidingenveld. 

De ideale kandidaat

 • Is een ervaren VGCt-lid of supervisor VGCt met kennis van de gang van zaken in de wereld van de postdoctorale opleidingen voor ggz en jeugdhulp.
 • Heeft overzicht over externe en interne ontwikkelingen wat betreft het beroepengebouw van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen in de (g)gz en jeugdhulp.
 • Heeft een visie op competentiegericht opleiden door docenten en supervisoren in de cognitieve gedragstherapieën en weet die visie over te dragen.
 • Heeft persoonlijk gezag en overwicht, is betrokken, initiërend en motiverend binnen en buiten de vereniging. Heeft een warm kloppend hart voor opleiden, voor cognitieve gedragstherapieën en voor de vereniging. Heeft oog voor de verschillende culturen en belangen m.b.t. opleiden binnen de vereniging en weet die te verbinden.
 • Heeft bestuurlijke kwaliteiten. Kan een vergadering leiden en beslissingen tot stand brengen. Heeft inzicht in verenigingsdynamiek. Kan goed samenwerken met de andere bestuursleden, leden van commissies, de ledenraad en bureaumedewerkers.
 • Communiceert helder en is representatief.
 • Heeft een goed netwerk in het opleidingenveld binnen en buiten de vereniging.
 • Heeft kennis van en ervaring met projectmatig werken en veranderen.
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar (reken op een tijdsbeslag van drie dagdelen per maand waarvan negen vrijdagmiddagen per jaar).

Benoemingsprocedure

 • Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie en wil je een bijdrage leveren aan de inhoudelijke, bestuurlijke en beleidsmatige inbedding van ons vak en aan onze vereniging? Of ken je een geschikte kandidaat? Bel of app met Hubert van der Kleij, directeur VGCt, op 06 -20441682.
 • Stuur je CV en motivatie vóór 1 juni 2021 naar vanderkleij@vgct.nl.
 • De benoeming geldt voor een termijn van drie jaar die twee keer kan worden verlengd.
 • Er is een vergoedingsregeling voor uren en kosten op basis van deelname aan vergaderingen. De vacatievergoeding kan oplopen tot ongeveer € 6.000,- bruto per jaar. Dit bedrag kan evt. aan je werkgever worden uitgekeerd.