Driekwart mensen met psychose krijgt onvoldoende zorg

Dit blijkt uit onderzoek van de sectie SAABB

Kop VGCt Verenigingsnieuws

Persbericht

70 tot 75% van de mensen met een psychose krijgt een belangrijke standaardzorg niet. En wanneer ze het wel krijgen, is dit vaak door onvoldoende opgeleid personeel. Dat blijkt uit een onderzoek van de grootste psychotherapievereniging van Nederland; de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt). In Nederland zijn in totaal bijna 100.000 mensen in behandeling voor een psychose. Zij worden nu minder snel beter en krijgen minder de juiste behandeling die aansluit.

Volgens de Zorgstandaard Psychose moet elke patiënt met een psychose standaard Cognitieve Gedragstherapie voor psychose (CGTp) aangeboden krijgen. In de afgelopen drie jaar kreeg slechts 20-25% van de patiënten met een psychose deze behandeling. Daarbij is de meerderheid van de trajecten van kwalitatief onvoldoende niveau: in slechts 43% van de teams werkt een psycholoog die een cursus CGTp heeft gevolgd, en in slechts een kwart van de teams werkt een erkend cognitief gedragstherapeut.

Verontwaardiging is op zijn plaats

Tonnie Staring, klinisch psycholoog en lid van de sectie ‘Stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen (SAABB)’ van de VGCt die het onderzoek met zijn mede-sectiebestuursleden uitvoerde: “Wij zijn erg geschrokken. Als dit een standaardbehandeling van kanker betrof, dan was Nederland woedend. Diezelfde verontwaardiging is ook hier passend. Dit is één van de meest ernstige psychische aandoeningen en de huidige kwaliteit van zorg staat in de weg van de juiste behandeling voor deze patiënten en uiteindelijk van (de snelheid van) het geneesproces.”

750 extra psychologen nodig

Om te voldoen aan de vraag en de Zorgstandaard Psychose is er minimaal een verdubbeling nodig van het aantal FTE psychologen in deze sector, moeten de beschikbare psychologen hun tijd meer aan CGTp besteden en moet er een inhaalslag komen bij 57% van de teams met betrekking tot CGTp-opleiding. Staring: “Opleiden helpt gelukkig wel: hoe meer CGTp-opleiding een psycholoog gevolgd heeft, hoe meer tijd deze besteedt aan CGTp.” Daarnaast is er meer nodig om de goedopgeleide psychologen in deze sector te behouden.

Over het onderzoek

Onder de 260 ambulante psychoseteams van 19 Nederlandse GGZ-instellingen is in januari en februari 2019 een onderzoek uitgezet waaraan 189 teams participeerden (73%). Deze teams behandelen samen zo’n 37.500 patiënten, waarvan ongeveer 24.000 met een psychose. Dat is een kwart van de volledige groep mensen met een psychose die in Nederland in zorg is.

Over de VGCt en SAABB

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De VGCt heeft momenteel ruim 6500 leden en is daarmee de grootste psychotherapievereniging van Nederland. De sectie Stemmen, Achterdocht en Andere Bijzondere Belevingen verzamelt en verspreidt kennis omtrent cognitieve gedragstherapie (cgt) bij dit type klachten.

 

Rapport 'Praten naast pillen. Krijgt de patiënt met psychose dit wel?'