Goed nieuws: Meer vrijstellingen voor VGCt-leden in de opleiding tot GZ-psycholoog!

Landelijk hoofdopleiders/coördinatorenoverleg GZ-psychologen verruimd beleid vanaf 2019

Kop VGCt Verenigingsnieuws

Ben je cgt-er i.o. of cgt-er, heb je (nog) geen GZ-opleiding gedaan en zou je dat wel willen? Dan is dit interessant!

Het landelijk hoofdopleiders/coördinatorenoverleg GZ-psychologen (HCO GGZ) heeft onlangs een beslissing genomen over een verruimd vrijstellingenbeleid dat vanaf 2019 wordt ingevoerd.  

Deze verruiming is vooral bedoeld om het landelijk tekort aan GZ-psychologen en de wachtlijsten weg te werken. Het ministerie van VWS stimuleert dit plan.

Wat betekent dat voor VGCt-leden?

In het verleden kregen mensen die de 100-urige VGCt-basiscursus hadden gevolgd (slechts) 50 uur vrijstelling in de GZ-opleiding. Deze vrijstelling is nu verruimd. In onderstaande tabel lees je wat dit verruimde beleid betekent voor drie categorieën potentiële kandidaten.  

Voortraject

Maximale vrijstelling cursorisch onderwijs 
(van 480 uur)

Maximale vrijstelling praktijkdeel van de opleiding
(dit zijn uren werkervaring en supervisies)

Geldigheid

1. Volledige VGCt opleiding afgerond en werkervaring opgedaan bij een voor de GZ-opleiding erkende instelling

120 uur

25% * (698 uur)

Zolang actief geregistreerd als lid bij de VGCt als cgt-er

2. Volledige VGCt opleiding afgerond en werkervaring bij een voor de GZ-opleiding niet-erkende instelling

120 uur

geen

Zolang actief geregistreerd bij de VGCt als cgt-er

3. Minimaal 100-uurs basiscursus VGCt afgerond maar geen volledig VGCt-lidmaatschap

100 uur

geen

Geldig t/m 5 jaar na datum certificaat basiscursus

* Er wordt voor maximaal 25%, oftewel maximaal 698 praktijkuren, vrijstelling verleend. Daarbij wordt naar rato van de gegeven praktijkopleiding ook maximaal 25% vrijstelling verleend op de 90 uur supervisie die in de GZ-opleiding wordt gevraagd. 
De maximale vrijstelling van 698 uur kan alleen gegeven worden als de werkervaring ten tijde van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is opgedaan bij een instelling die ook erkend is als praktijkinstelling voor de GZ-opleiding. Wanneer minder dan 698 uur gewerkt is in een dergelijke instelling wordt naar rato vrijstelling verleend.

Verschillend per regio

Dit nieuwe vrijstellingenbeleid wordt regionaal georganiseerd. Dat betekent dat iedere RINO (Regionale Opleidingsinstelling) te Amsterdam - Eindhoven/Maastricht – Groningen - Nijmegen - Utrecht - Leiden/Rotterdam zelf bepaalt hoe (dus tegen welke voorwaarden en kosten) en wanneer deze opleidingen met vrijstellingen vorm gaat krijgen. Alle RINO’s zijn van plan in 2019 te beginnen met opleidingen voor GZ-psychologen met meer vrijstelling dan vroeger mogelijk was.

Er is ook een verruimde vrijstellingsregeling voor orthopedagogen-generalist NVO die GZ-psycholoog willen worden.

Lees hier besluit over het verruimd vrijstellingenbeleid.

Wat kun je doen?

Heb je interesse in een GZ-opleidingsplaats met de verruimde vrijstelling voor Cognitief Gedragstherapeuten (i.o.) VGCt? Dan raden wij je aan dit meteen aan te kaarten bij de p-opleider van je eigen (hopelijk erkende) praktijkinstelling (dus daar waar je nu werkt). 

Werk je bij een niet-erkende praktijkinstelling, maar zou deze instelling een GZ-opleidingsplaats voor je willen inrichten? Zorg dan dat je instelling contact opneemt met een van de opleidingsinstellingen (de RINO’s) om zo een erkenning aan te vragen. Dan kan de RINO in jouw regio zijn maar dat hoeft niet meer.

Ook kun je solliciteren op een reguliere GZ-opleidingsplaats. Vergeet niet aan te geven welk deel van het VGCt-traject je al gedaan hebt, en dat je daarom sneller GZ-psycholoog kunt worden. Mogelijk vinden ze dat aantrekkelijk.

Vragen?

Heb je vragen over deze nieuwe regeling? Lees eerst het besluit nog eens na, stel je vraag bij de p-opleider, bij de RINO bij jou in de buurt of bij de VGCt (info@vgct.nl).