Publicatie-eis

Je voldoet aan één van de volgende eisen:

  • Je bent senior lid van de Nederlands-Vlaamse onderzoeksschool Experimentele Psychopathologie of een vergelijkbare onderzoeksschool.
  • Je hebt minstens 50 punten behaald met publicaties in de internationale (Engelstalige) en/of Nederlandse/Vlaamse vakpers.  De publicaties moeten relevant zijn voor psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geacht gebied. Waarvan minstens 25 punten met internationale publicaties. Proefschriften tellen niet mee.
oval