Cgw-registratie aanvragen

Om je registratie/lidmaatschap als cgw’er aan te vragen, moet je aan een aantal eisen voldoen. Hieronder vind je een samenvatting van deze eisen. Het complete overzicht vind je in het registratiereglement voor cgw’ers onderaan bij de downloads.

Vooropleiding en basiscursus

Je hebt de juiste vooropleiding en je hebt de basiscursus niet langer dan drie jaar geleden afgerond.

Werksetting

Je bent ten minste één jaar, voor minimaal 12 uur per week, werkzaam op het gebied van (g)gz in één van de hieronder genoemde werksettingen:

  • Specifiek (cognitief) gedragstherapeutische afdeling of behandelcentrum
  • Behandelcentrum voor bijvoorbeeld eetstoornissen, verslavingsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, psychosezorg, verstandelijk beperkten, persoonlijkheidsstoornissen, rehabilitatieafdeling, forensisch behandelcentrum, psychiatrisch(e) ziekenhuis of afdelingen, psychogeriatrische afdeling of verpleeghuis
  • Praktijk in de generalistische basis-ggz
  • Praktijkondersteuner ggz bij een huisarts of huisartsenpraktijk
  • Andersoortige afdeling of zorgprogramma binnen de ambulante (g)gz of een universitair opleidingsinstituut
  • Andersoortige centra die naar het oordeel van de registratiecommissie geschikt zijn

Binnen deze werksetting voer je ten minste zes uur per week cognitief gedragstherapeutische procedures uit.

Supervisie

Binnen drie jaar na de einddatum van je basiscursus heb je:

  • Minimaal 40 supervisiesessies gevolgd
  • Twee supervisie-evaluatieverslagen geschreven – bij ieder verslag voeg je een ondertekende supervisieverklaring toe

Heb je aan de bovenstaande eisen voldaan? Vraag je registratie aan.

oval