Evenement

Webinarreeks ‘Eerste keusbehandeling bij PTSS’ – Imaginaire Rescripting

In 2022 wil de sectie Angst, dwang en PTSS meer aandacht besteden aan PTSS. Voor PTSS zijn meer bewezen effectieve behandelvormen dan alleen EMDR en Imaginaire Exposure. De zorgstandaard noemt er maar liefst acht!

In een reeks webinars willen we aandacht besteden aan al deze behandelvormen en daarbij zoveel mogelijk stil staan bij de rol van de gedragstherapeut en die van de cgw’er.

In ongeveer anderhalf uur zal de nodige kennis opgedaan worden over de betreffende theorie en is er gelegenheid hiermee te oefenen.

Angst, dwang en PTSS VGCt

Imaginaire Rescripting bij PTSS door Loes Marquenie

Dit webinar zit helaas al vol. Wel kun je je nog aanmelden voor het webinar van 10 oktober.

Op 12 september zal Loes Marquenie de vierde editie van de webinarreeks ‘eerste keusbehandeling bij PTSS’ verzorgen. Deze editie staat in het teken van Imaginaire Rescripting bij PTSS.

Imaginaire Rescripting (ImRs) is een traumagerichte therapie, waarin de cliënt zelf het heft in handen kan nemen, in zijn behoeftes kan voorzien en de afloop van de traumatische gebeurtenissen imaginair kan veranderen. Hierdoor verandert de betekenis van de gebeurtenissen en nemen de klachten af. Bij deze behandeling werk je gericht op de angst-, maar ook direct op boosheid, schuld- en schaamtegevoelens. Als het nodig is, kunnen in deze kortdurende behandeling ook ervaringen met verwaarlozing worden aangepakt.

Wanneer kies je voor ImRs en hoe doe je het? In het webinar wordt besproken wat we weten wetenschappelijk onderzoek. De behandeling en de twee varianten van ImRS, waarbij jij als therapeut rescript en waarbij de cliënt zelf rescript, worden uitgelegd en gedemonstreerd.

ImRs wordt in de Zorgstandaard Post-traumatische Stressstoornis ook aanbevolen.

Praktische informatie

Datum 12 september
Tijd 20.00 – 21.30 uur
Locatie Online
Spreker(s) Loes Marquenie
Doelgroep Cognitief gedragstherapeuten (i.o), gz-psychologen, KP’ers, cgw’ers
Accreditatie Is verleend door de VGCt voor 2 punten nascholing en de FGzPt voor 1 punt nascholing specialismen gezondheidszorgpsycholoog
Kosten € 25,- voor VGCt-leden en € 50,- voor niet leden

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval