Zoom meeting VGCt
Evenement

Webinarreeks ‘Eerste keusbehandeling bij PTSS’ – NET

In 2022 wil de sectie Angst, dwang en PTSS meer aandacht besteden aan PTSS. Voor PTSS zijn meer bewezen effectieve behandelvormen dan alleen EMDR en Imaginaire Exposure. De zorgstandaard noemt er maar liefst acht!

In een reeks webinars willen we aandacht besteden aan al deze behandelvormen en daarbij zoveel mogelijk stil staan bij de rol van de gedragstherapeut en die van de cgw’er.

In ongeveer anderhalf uur zal de nodige kennis opgedaan worden over de betreffende theorie en is er gelegenheid hiermee te oefenen.

Angst, dwang en PTSS VGCt

NET bij PTSS door Ruud Jongendijk

Op 10 oktober zal Ruud Jongedijk de vijfde editie van de webinarreeks verzorgen over NET bij PTSS.

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een evidence based trauma therapie, in het bijzonder bedoeld voor de behandeling van de posttraumatische stress stoornis (PTSS) ten gevolge van meervoudig trauma.

Bij NET ligt de focus niet alléén op imaginaire exposure, maar met name ook op de autobiografische reconstructie van de aan de traumatische ervaringen gelieerde herinneringen. Daarnaast zijn het levenslijn perspectief en de getuigenis belangrijke elementen van NET.

De NE T werkwijze volgt een aantal stappen. Allereerst is er diagnostiek en uitgebreide psychoeducatie. Vervolgens wordt de levenslijn gelegd, waarbij een koord de levenslijn symboliseert, bloemen de mooie gebeurtenissen en stenen de traumatische gebeurtenissen. Daarnaast kunnen er ook kaarsjes (voor rouw) of stokjes (voor agressie) worden gelegd. Hierna worden de gebeurtenissen chronologisch m.b.v. narratieve exposure gereconstrueerd en doorgewerkt. Hierbij wordt de levenslijn gevolgd. Van iedere bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt, dat als document aan het einde van de therapie wordt overhandigd.

NET is goed toepasbaar bij complexe trauma patiënten zoals bijvoorbeeld vluchtelingen of getroffenen van (vroegkinderlijk/meervoudig) seksueel en lichamelijk geweld.

NET is inmiddels onderzocht in meer dan 20 RCT’s, zowel in lage als in hoge inkomenslanden en vooral bij kwetsbare patiëntengroepen. Er zijn recent meerdere meta-analyses over NET verschenen. NET blijkt goed toepasbaar bij kwetsbare patiënten, is voor patiënten aansprekend en is effectief in het verminderen van PTSS en tevens voor comorbide depressieve klachten.

Praktische informatie

Datum 10 oktober
Tijd 20.00 – 21.30 uur
Locatie Online
Spreker(s) Ruud Jongedijk
Doelgroep Cognitief gedragstherapeuten (i.o), gz-psychologen, KP’ers, cgw’ers
Accreditatie Wordt aangevraagd bij de VGCt en de FGzPt
Kosten € 25,- voor VGCt-leden en € 50,- voor niet leden

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval