Evenement

Train-de-trainer opleiding Problem Management plus (PM+)

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er meerdere nieuwe initiatieven ontstaan om slachtoffers van oorlog te ondersteunen. Een van de initiatieven waarbij de VGCt betrokken is geweest was het Benefiet Webinar. In het webinar werd onder meer aandacht besteed aan diverse interventies die kunnen dienen als ondersteuning voor vluchtelingen.

Als VGCt willen wij hierin een volgende stap zetten door de beschikbaarheid van de evidence-based training Problem Management Plus (PM+) binnen Nederland te vergroten.

Wat is PM+?

Problem Management Plus (PM+) is een interventie die is ontwikkeld door de WHO en zich richt op mensen met verhoogde spanning en somberheid en verminderd functioneren zoals vluchtelingen en migranten. Het is een interventie in de tweede laag, dat wil zeggen dat het bedoeld is voor mensen met al wel milde stress klachten, maar (nog) geen PTSS of andere stress gerelateerde DSM classificatie.  PM+ is ontstaan uit een behoefte aan psychologische hulp in gebieden waar minder aanbod van specialistische behandeling beschikbaar is. Het is van origine een evidence based interventie die (na training en met supervisie door professionals) uitgevoerd kan worden door mensen die geen opleiding hebben in mental health. Inmiddels is de manual beschikbaar in verschillende talen en recent in het Oekraïens vertaald

PM+ is een programma van 5 sessies en richt zich op het aanleren van vaardigheden om zowel met emotionele als met praktische problemen om te gaan. Er worden 4 strategieën behandeld:

  1. ’Managing stress’ – helpt om stress en fysieke spanning te reduceren
  2. ‘Managing problems’ – helpt om praktische problemen te ordenen en op te lossen
  3. ‘Get going keep doing’ – helpt om symptomen van depressie te verminderen door actiever te worden
  4. ‘Strengthening social support’ – helpt om sociale steun netwerk in kaart te brengen en vergroten

 

Train-de-trainer opleiding

In overleg met PM+ trainer Barbara Kieft willen wij Nederlandse professionals opleiden om deze interventie aan te bieden aan vluchtelingen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de POH-GGZ of gedragswetenschappers binnen gemeenten. Op deze manier bieden wij een evidence based interventie aan binnen ons eigen zorgmodel en blijft het aanbieden van zorg bestaan binnen de al bestaande structuur.

Op dit moment is Barbara Kieft de enige PM+ training in Nederland. Om op relatief korte termijn professionals te trainen in PM+, faciliteren wij als VGCt dat Barbara snel een kleine groep mensen (8-10) kan opleiden tot PM+ trainer. Deze trainers zullen vervolgens op (kortere of langere) termijn professionals gaan opleiden in het geven van PM+ aan vluchtelingen.

In de train-de-trainer opleiding raak je bekend met de strategieën. Je leert hoe je andere professionals opleid in de PM+ en hoe je ze kunt superviseren.

 

Dagprogramma

Op de eerste dag, die online zal plaatsvinden wordt het programma doorlopen en en wordt achtergrondinformatie wordt gegeven. Tijdens de tweede dag, die op locatie zal plaatsvinden,  wordt veel geoefend met de interventie zelf, maar natuurlijk ook met het overbrengen op de training aan de aanstaande helpers. Tijdens de laatste bijeenkomst, die weer online is, zetten we de laatste puntjes op de i.

Nadat je de training hebt afgerond ben je bevoegd om andere professionals op te leiden in het aanbieden van PM+. De opleiding tot helper voor professionals duurt 3 dagen. Daarnaast geef je mogelijkerwijs supervisie aan de helpers.

Praktische informatie

Datum 17 en 28 juni en 5 juli
Tijd 17 juni – 13.00 – 17.00 uur, online, 28 juni – 10.00 – 17.00 uur Utrecht, 5 juli – 15.30 – 17.30 online
Locatie Online en Utrecht
Docent(en) Barbara Kieft
Accreditatie Voor de training wordt geen accreditatie aangevraagd
Kosten Deelname aan de training is gratis voor leden van de VGCt, niet-leden betalen € 299,-

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval