Opleidingsactiviteit
Evenement

Exposure; achtergronden, uitvoering en valkuilen

6 oktober 2023

Exposure wordt wel beschouwd als ‘het kroonjuweel’ van de cognitieve gedragstherapie. Al meer dan 50 jaar geldt exposure als de meest effectieve psychologische behandelmethode voor met name angstklachten. Iedere cognitief-gedragstherapeut heeft exposure in zijn of haar basis- en vervolgopleiding gehad. Vrijwel alle cognitief-gedragstherapeuten hebben in hun praktijk exposurebehandelingen toegepast.

Toch is het uitvoeren van exposure in de praktijk dikwijls lastiger dan je op basis van bovenstaande zou vermoeden. Zo schrikken therapeuten soms terug voor exposure als blijkt dat hun patiënt erg bang is, en doen patiënten niet altijd wat ze volgens het exposureprotocol geacht worden te doen. Dat er in de loop der jaren verschillende verklaringen zijn beschreven voor de werkingsmechanismen van exposure maakt de zaak niet altijd overzichtelijker.

In deze nascholingscursus richten we  ons op praktijksituaties waarbinnen exposure wordt toegepast, met name bij de behandeling van angstklachten en van de dwangstoornis. Hoe kunnen behandelaars een exposure-behandeling het beste opzetten en uitvoeren? Welke rationale, welke exposure-oefeningen? Wat zijn de  hindernissen en valkuilen die zij daarbij kunnen tegenkomen? En hoe kunnen zij die het beste het hoofd bieden?

We starten de cursus met een kort overzicht van de belangrijkste theorieën over de werkingsmechanismen van exposure en de consequenties hiervan voor de praktijk.

Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht door de inbreng van eigen casuïstiek en ervaringen met valkuilen en complicaties,  en waar mogelijk de manier waarop zij dergelijke valkuilen hebben weten te omzeilen.

 

Leerdoelen

Na de cursus is de deelnemer

  • op de hoogte van de wetenschappelijke stand van zaken rond de werkingsmechanismen van exposure
  • in staat de rationale van exposure op een begrijpelijke manier uit te leggen en om te gaan met kritische vragen over en weigering om de noodzakelijke procedures uit te voeren
  • in staat exposure-oefeningen op te stellen
  • in staat veelvoorkomende moeilijkheden en valkuilen bij exposure te herkennen en hanteren
  • voor zo ver van toepassing, haar of zijn huiver om exposurebehandelingen uit te voeren voorbij

Praktische informatie

Datum 6 oktober 2023
Tijd 10.00 – 16.30 uur
Locatie Kantoor VGCt, Lunettenbaan 57, Utrecht
Spreker(s) Kees Korrelboom
Doelgroep De cursus richt zich niet specifiek op ‘absolute beginners’ en evenmin op ‘ervaren rotten’. De beoogde doelgroep heeft al enige voorkennis over en ervaring met exposure behandelingen en zal bestaan uit therapeuten die al met enige regelmaat exposurebehandelingen hebben uitgevoerd en die van daaruit de wens hebben om de kennis en ervaring die ze daarbij gebruiken verder te verdiepen en verbreden’. Ook niet-cognitief gedragstherapeuten die menen aan de hierboven genoemde voorkennis te voldoen kunnen deelnemen.
Accreditatie Verleend door de VGCt voor 7 punten nascholing en door de FGzPt voor 7 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
Kosten € 150,- voor leden van de VGCt, € 200,- voor niet-leden

Deze cursus is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van het PAOS Fonds, en wordt in 2023 3 keer tegen een gereduceerd tarief aangeboden.

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval