Trauma behandeling kinderen
Evenement

Evidence based trauma behandelen bij kind en jeugd: Doen wat werkt!

Een niet te onderschatten deel van de kinderen en jongeren maakt  voor zijn achttiende levensjaar een traumatische gebeurtenis mee, zoals bijvoorbeeld misbruik en mishandeling. Circa zestien procent van deze kinderen ontwikkelt een PTSS, waarbij het risico groter is als het gaat om interpersoonlijk trauma en waarbij meisjes een vergroot risico lopen.
Wanneer behandeling nodig is, is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van een behandeling met een grote kans van slagen. Gelukkig is er steeds meer bekend over effectieve behandelmethoden voor trauma- en stressorgerelateerde klachten  bij kinderen en jeugdigen.

De Koepel VGCt

Eerste congresdag VEN, VSt & VGCt

Effectieve Psychologische Behandelingen

Het evidence based trauma behandelen bij kinderen en jongeren staat centraal tijdens dit congres. Doen wat werkt is hierbij het motto. De stand van zaken rond het stabilisatie debat, zowel nationaal als internationaal, komt aan bod. Ook de verschillende behandelvormen komen aan bod, waaronder de TF-CBT, de imaginaire exposure en exposure in vivo, EMDR-therapie, de schematherapie. Met daarbij de vertaling naar de LVB, de adolescenten, het jonge kind en het systeem-aspect.
Er zullen zowel lezingen, als interactieve workshops zijn en verschillende experts gaan met elkaar in gesprek over indicatiestelling en behandelmogelijkheden bij trauma behandeling.

Kom je op 2 juni bijscholen op het gebied van traumabehandeling bij kind en jeugd op de eerste echte congresdag in samenwerking georganiseerd door de Vereniging EMDR Nederland (VEN), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en de Vereniging voor Schematherapie (VSt).

Programma

Dagvoorzitter Erik Peekel

09.30 – 10.00 uur Inloop en registratie
10.00 – 11.10 uur Welkom en keynote
“Doen wat werkt!” in de behandeling van kinderen en jongeren met trauma- en stressorgerelateerde problematiek – Ytje van Pelt en Jiska Weijermans
11.10 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 13.00 uur Workshopronde 1

  1. (L)VB en traumabehandeling: Help jij?! – Liesbeth Mevissen en Marjolein Evers
  2. Van meerstoelentechniek naar traumaverwerking – Hélène Bögels en Marjolein van Wijk-Herbrink
  3. De toepassing van imaginaire exposure en exposure in vivo bij kinderen en jongeren met PTSS – Lotte Hendriks en Ytje van Pelt
  4. IGT-K (Integratieve Gehechtheidbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen) – Nathalie Schlatmann en Mara van der Hoeven.
  5. Multisystemic therapy for child abuse and neglect: Traumabehandeling in een veilig thuis – Freya Hornyák
13.00 – 14.00 uur Lunchpauze
14.00 – 15.30 uur Workshopronde 2

  1. Hoe eerder hoe beter. Traumabehandeling bij jonge kinderen (0-4 jaar) – Carlijn de Roos
  2. TF-CBT, traumagerichte cognitieve gedragstherapie – Ramón Lindauer en Marlies van Dijk
  3. Schematherapie en IMRs in groepen bij jongeren – Odette Brand-de Wilde
  4. Intensieve traumabehandeling – Petra Fokkema, Elvira Rentinck en Berber Dijkstra
  5. Kind in gezond systeem (KINGS): van drakenhol naar koninkrijk – Henriët Scholts en Lysbert Zeinstra
15.30 – 15.50 uur Pauze
15.50 – 16.50 uur Plenaire paneldiscussie
met Renée Beer, Lotte Hendriks, Odette Brand-de Wilde
16.50 – 17.20 uur Afsluiting
Hoe helpen we elkaar te (over)leven? – Francine Oomen
17.20 – 18.00 uur Borrel
Filmpje getoond na afloop van de plenaire paneldiscussie. Voor kinderen in Nederland over trauma en vluchtelingen.

Praktische informatie

Datum 2 juni 2022
Tijd 09.30 – 18.00 uur
Locatie Van der Valk, Veenendaal
Spreker(s) Ytje van Pelt, Jiska Weijermans, Francine Oomen e.v.a.
Accreditatie Is verleend door de VGCt voor 6 punten nascholing, door de VEN voor 6 punten algemene scholing (breed) en door de FGzPt voor 6 punten specialismen gezondheidszorgpsycholoog, accreditatie is nog in aanvraag bij de VSt en NIP K&J/NVO-OG.
Kosten € 150,- voor leden van de VGCt, VSt en VEN. € 200,- voor niet-leden

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door

De Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen is een alliantie van de Vereniging EMDR Nederland (VEN), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Samen staan wij voor de inzet van hoogwaardige evidence based behandelingen.

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval