Nieuws

Call for abstracts najaarscongres 2022

Under pressure
2, 3 en 4 november 2022
vgctnajaarscongres.nl

Deadline 15 mei 2022

Najaarscongres 2022 VGCt

Onder druk

De ggz, en de jeugdzorg in het bijzonder, staat enorm onder druk. Dit heeft ernstige consequenties voor de kwaliteit van zorg voor onze cliënten, maar ook voor onszelf. We moeten steeds meer doen in minder tijd en gaan gebukt onder een berg regeldruk en administratie. En die druk is sinds de start van de coronapandemie voor alle betrokkenen alleen maar toegenomen. Daarbij leggen we ook vaak nog druk op onszelf: we houden veel ballen in de lucht en stellen hoge eisen, zowel op werkgebied als privé.

Bijdragen

De commissie najaarscongres VGCt is op zoek naar bijdragen die aansluiten bij het thema Under Pressure. In symposia en lezingen kun je de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek presenteren, waarbij je aandacht besteedt aan de betekenis van deze resultaten voor de praktijk. In actieve, praktijkgerichte workshops kun je een werkwijze demonstreren en oefenen met de doorgaans deskundige en gevorderde deelnemers. Bijdragen die niet direct aansluiten op het congresthema zijn uiteraard ook van harte welkom.

Naar deze bijdragen zijn wij op zoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over maatschappelijke en beroepsspecifieke factoren die druk leggen op de (jeugd-) ggz (o.a.: zorgstructuur, financiering, regeldruk, (nasleep van) covid-19, maatschappelijke polarisatie, verminderde tolerantie rondom thema’s als migratie en diversiteit, en de maakbaarheid van de samenleving).
  2. Wetenschappelijk onderzoek en workshops die de bevindingen van dergelijk onderzoek toepassen binnen het cognitief-gedragstherapeutisch kader.
  3. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie met betrekking tot gevolgen van langdurige stress op lichaam en geest.
  4. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie gericht op het verminderen van- of leren omgaan met (zelfopgelegde) druk/stress.
  5. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen binnen de cognitieve gedragstherapie op het gebied van hoge eisen, perfectionisme, depressie en burn-out bij therapeuten.
  6. Wetenschappelijk onderzoek en workshops gericht op (uitdagingen op het gebied van) (machts)misbruik en andere grensoverschrijdingen en het aankaarten van misstanden en wangedrag.
  7. Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leerpsychologie, cognitieve psychologie en evidence-based mental health.
  8. Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toepassingen van bestaande kennis en klassieke procedures op nieuwe klachten of in specifieke doelgroepen/contexten.

 

Vanaf 1 februari kun je je abstract indienen via vgctnajaarscongres.nl
Deadline: 15 mei 2022

Praktische informatie

Datum : van 1 februari tot en met 15 mei 2022

Heb je vragen? Mail naar congres@vgct.nl.

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval