Bij- en nascholing

Vroege herkenning en interventie voor jongeren met ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek

Inhoud 

Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak voor en hebben een grote impact op de psychische en lichamelijke gezondheid en het psychosociale functioneren. Ze beginnen zich typisch te manifesteren vanaf het begin van de puberteit. Ook al aarzelen heel wat behandelaars om de diagnose te stellen en behandeling te richten op de persoonlijkheidsstoornis zelf, toch zijn er toenemend aanwijzingen dat een vroege herkenning en behandeling cruciaal zijn voor de verdere prognose. Tijdens deze cursusdag wordt de basiskennis rond vroege detectie en interventie gedeeld en worden basisvaardigheden getraind: hoe kan je screenen op aanwezige kenmerken van persoonlijkheidspathologie? Hoe bespreek je een diagnose? Wat zijn werkzame elementen in behandeling? Vanuit welke basishouding kan je met jongeren en ouders in gesprek gaan? Hoe hanteer je de therapeutische relatie? Hoe kan je als team samenwerken? Deze vragen en dilemma’s worden geïllustreerd met casusmateriaal en filmpjes.

Onderwerpen

De lesdag staat in het teken van het laatste wetenschappelijke inzicht ten aanzien van de vroeg signalering van persoonlijkheidsproblematiek en bewezen effectieve behandelmethodes. Aan de hand van een eigen casus wordt er geoefend met het herkennen / stellen en bespreken van de diagnostiek en opstellen van een behandelplan. Hierbij is ook aandacht voor het opbouwen van een goede werkrelatie, het systeem en samenwerking binnen het team.

De volgende onderwerpen komen in deze bijeenkomst aan bod:

 • Diagnostiek: herkennen van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten; plaatsen binnen een model van stadiëring en profilering en bespreken en terugkoppelen van de diagnostiek in het gezin
 • Behandeling: kennen en kunnen hanteren van enkele van de werkzame factoren in een behandeling, zoals echt en authentiek contact, herstellen van breuken en motiveren
 • Team: meer zicht op mogelijke valkuilen in het team rondom deze casussen en op werkzame teaminteracties
Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 1. Kennen deelnemers het recente onderzoek over de betrouwbaarheid en validiteit van de diagnose van PS bij jongeren
 2. Kunnen deelnemers (ontwikkelende) persoonlijkheidspathologie beter herkennen
 3. Kunnen deelnemers een indicatie voor behandelings-intensiteit/-dosis stellen op basis van een model van stadiëring
 4. Kunnen deelnemers de diagnose in contact met een gezin bespreken
 5. Kennen deelnemers het recente onderzoek rond werkzame behandelprogramma’s en -mechanismen
 6. Kunnen deelnemers een gesprek voeren met jongeren en ouders vanuit een adequate basishouding
 7. Kunnen deelnemers werken met de therapeutische relatie
 8. Hebben deelnemers een model voor de samenwerking als team rondom deze casussen

Praktische informatie:

Datum 03 oktober 2022
Plaats Arnhem
Kosten 330,00
Categorie Bij- en nascholing
Organisatie Cure Care Development
Geaccrediteerd door FGzPt: 6 punten NVvP: 5 punten VGCt: 6 punten NIP K&J/NVO: 6 punten herregistratie, 1,5 behandeling, 1 diagnostiek, 0,5 overige taken
oval