Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Vervolgcursus Schematherapie

Vervolgcursus Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die de cliënt helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn en om op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

Uitgangspunten

De cursus omvat:

– Theoretische en praktijkgerichte uitleg;

– Literatuurstudie en -besprekingen;

– Demonstratie (door docent en d.m.v. videofragmenten);

– Oefening van vaardigheden in rollenspel (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v. huiswerkopdrachten;

– Bespreking van casuïstiek.

Doel & Methode

Na afloop van de cursus ben je in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

– Het herkennen en analyseren van de functie van schema’s en schemamodi;

– De verschillende schemamodellen en modimodellen toepassen in de praktijk (bij persoonlijkheidsstoornissen en verslaving);

– Cognitieve technieken toepassen bij verschillende schema’s en modi;

– De therapeutische relatie hanteren, zowel grenzen stellen als limited reparenting;

– Eigen schema’s en modi herkennen.

Doelgroep

– Behandelaars die een erkende 25-uurs basiscursus schematherapie hebben afgerond

– BIG-geregistreerden als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater en/of lid van een erkende psychotherapievereniging

– Leden van een Vlaamse beroepsvereniging

– Geregistreerden als vaktherapeut

Inhoud

De cursus bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht is voor een verdieping van de theoretische achtergrond van het schematherapeutisch model, het verbreden van vaardigheden in schematherapeutische interventies en het leren hanteren van de therapeutische relatie. De cursus is er op gericht de vaardigheden in het toepassen van interventies uit de schematherapie te verbreden binnen specifieke settings in de klinische praktijk, waaronder in de verslavingszorg en in de groepstherapie. De stof wordt eigen gemaakt door middel van het bekijken van filmfragmenten, het bespreken van casuïstiek, het oefenen in rollenspellen en intervisie. 

Accreditatie

De vervolgcursus schematherapie is geaccrediteerd door de VGCt, Register Schematherapie, FGzPt.

Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten hanteert het Register Schematherapie de volgende toelatingseisen:

  • BIG-registratie als Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
  • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen (RVB).
  • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
  • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Bezoek onze website voor meer informatie & inschrijven:

https://fortaopleidingen.nl/opleidingen/schematherapie-vervolgopleiding/?id=15198

Praktische informatie:

Datum 20 september 2022 t/m 01 november 2022
Plaats
Locatie evenement De Zandkamer, Den Bosch
Kosten 895
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Forta Opleidingen BV
Geaccrediteerd door VGCt, FGzPt, Vereniging voor Schematherapie
oval