Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Tiendaagse VGCt-Vervolgcursus: Persoonlijkheidsstoornissen algemeen en in relatie tot impulscontrolestoornissen, complex trauma en stemmingsstoornissen

Deze 50-uurs vervolgcursus cognitieve gedragstherapie persoonlijkheidsstoornissen bestaat uit een algemeen en een specifiek deel.

Algemeen deel: diagnostiek, DSM-5, Holistische Theorie, functieanalyse en betekenisanalyse van de specifieke persoonlijkheidsstoornis en van de therapeutische relatie, zelfanalyse van de valkuilen, cognitief-gedragstherapeutische technieken, therapieplan leren opstellen en uitvoeren en het gedragstherapeutisch proces.

Specifiek deel toegespitst op: diagnostiek, analyse, behandelstrategie en technieken en therapeutische relatie bij persoonlijkheidsstoornissen

  1. met comorbide impulscontrolestoornissen, agressie
  2. met comorbide complex trauma
  3. met comorbide (recidiverende en therapieresistente) depressie en suïcidaliteit

Doel is bovenstaande te leren toepassen bij de moeilijkste patiënt(en) van de cursisten.

Aantal deelnemers: maximaal 14.

Erkenning: accreditatie weer aangevraagd bij de VGCt voor 50 contacturen en 150 werkuren.

Beoordelingscriteria: het maken van vier eindwerkstukken (algemeen, impulscontrolestoornissen, complex trauma en depressieve stoornissen) die tenminste voldoende beoordeeld worden; minimaal 90 % aanwezigheid (9 van de 10 dagen).

Docenten: Adriaan Sprey (hoofddocent), Maarten Lange, Martijn Stöfsel en Femke Jonker.

Vereiste vooropleiding: basiscursus van de VGCt.

Cursusdata 2022: 7 en 14 oktober, 11, 18 en 25 november, 9 en 16 december 2022, 20 en 27 januari en 3 februari 2023.

Locatie: in Ede op een prettige locatie die voldoet aan de RIVM-richtlijn, waar in ruime zalen gewerkt kan worden.

Prijs: € 1895,-, inclusief literatuur en lunch. € 300,- korting wanneer werkgever geen enkele financiële bijdrage levert.

Literatuur: literatuur wordt uitgereikt. Men dient zelf te beschikken over:

Sprey, A. (2015) Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen – Diagnostiek, DSM-5, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Springer Media. ISBN 9789036805698

Bernard, J. & D. van Waegeningh (2012), 2e geheel herziene druk. Over de rooie, Amsterdam: Boom. ISBN 9789461056917

Stöfsel, M. & T. Mooren (2017) Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036810838
Informatie en aanmelden: www.adriaansprey.nl.

Informatie en aanmelden: www.adriaansprey.nl

 

Praktische informatie:

Datum 07 oktober 2022 t/m 03 februari 2023
Plaats Ede
Locatie evenement Ede
Kosten 1895,-
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Adriaan Sprey Opleidingen
Geaccrediteerd door VGCt
oval