(Na)scholing supervisor

Supervisorencursus

Doelgroepen

Een cursus voor supervisoren en aspirant-supervisoren, die drie jaar lid zijn van de VGCt  of een andere specialistische psychotherapie-vereniging en minimaal 3 jaar zijn ingeschreven in het BIG-register psychotherapeut/ psychiater/ gz-psycholoog / klinisch psycholoog. Voor de NVP geldt dat je minimaal 5 jaar in het BIG register ingeschreven dient te zijn om supervisor te kunnen worden. ( zie website NVP voor overige eisen zoals supervisie over supervisie)

Zij dienen gemiddeld minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen).

 

Opzet

De cursus is opgezet in overeenstemming met de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt. Supervisie wordt gedefinieerd als een mengvorm van therapie & onderwijs. De cursus is gebaseerd op competentiegerichte opvattingen over ervaringsgericht leren (Vygotski ; Kolb, Corrie). Dit uitgangspunt leidt tot een cursusopzet waarbij gewerkt wordt volgens deze principes.

 

In de cursus wordt aandacht besteed aan:

–           kennisoverdracht in de supervisie

–           fasering, opbouw en afronding van supervisieprocessen

  • valkuilen bij superviseren (relatie supervisor-supervisant) en
  • behandelen (relatie supervisant-cliënt)

–           vormgeven van evaluatie van het leerproces; begeleiden N=1

–           het scheppen van een gunstig leerklimaat

–           beoordelen als onderdeel van supervisie

–           transculturele vaardigheden voor supervisoren

–           beroepsethische en juridische aspecten van supervisie

  • eisen van de VGCt aan de supervisor en aan de supervisant
  • praktijkopleidingseisen bij opleidingen zoals GZ-psycholoog en psychotherapeut/klinisch psycholoog.

 

Docenten:       Loek Peute, arts-psychotherapeut en VGCt supervisor/docent

Yvette van der Pas, klinisch psycholoog-psychotherapeut en VGCt supervisor/docent

 

Data:

Dinsdag 27 september, donderdag 13 & dinsdag 25 oktober, donderdag 10 november 2022

Data 2023 worden op onze website gepubliceerd, de cursus vindt 2x per jaar plaats

Plaats: Amsterdam, Singel 54 (op loopafstand van Amsterdam CS)

 

 

Einddoel van de cursus: De cursist is aan het eind van de cursus in staat om onderwijsmethodieken en therapeutische methoden flexibel toe te passen in de supervisie van therapeuten in opleiding, ten einde het functioneren van de supervisant te optimaliseren in het belang van de patiënt. De cursist is in staat om een goede supervisierelatie op te bouwen met supervisanten. De aspirant supervisor toont relevante professionele competenties als het zich leerbaar opstellen, adequaat feedback geven en ontvangen. De supervisor hanteert de actuele beroepsethische en juridische regelgeving. De supervisor speelt bij opbouw, inhoud en afronding van supervisie in op de opleidings- en praktijkcontext.

 

 

Evaluatie: De cursisten evalueren de cursus zowel schriftelijk als mondeling. De docenten evalueren de deelname van de cursist aan de hand van observaties van rollenspelen, video-opnames en inbreng bij de discussie.

 

Aanmelding en verdere informatie: via aanmeldingsformulier www.Opleiding.singel54.nl

 

loekpeute@gmail.com of vanderpas@singel54.nl

 

Praktische informatie:

Datum 27 september 2022 t/m 10 november 2022
Plaats Amsterdam
Kosten 925,00
Categorie (Na)scholing supervisor
Organisatie Singel 54 Opleidingen
Geaccrediteerd door VGCt, FGzPt, NVP
oval