Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.

Supervisorencursus VGCt – 6 oktober 2022

De supervisorencursus VGCt is opgezet conform de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor.

Let op: voor deze cursus zijn toelatingseisen, zie het kopje doelgroep op onze website. 

Inhoud

Het doel van de supervisorencursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Supervisie is in de opleiding tot cognitief gedragstherapeut een verplicht onderdeel. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor.

Deze gepresenteerde supervisorencursus draagt bij aan de professionalisering van de supervisor en daarmee aan de kwaliteit en inhoud van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. De supervisorencursus VGCt is opgezet conform de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt en neemt de definitie van supervisie van Bernard & Goodyear (2014) als uitgangspunt.

Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

•    supervisie modellen

•    modellen van de professionele ontwikkeling van therapeuten

•    onderwijskundige aspecten van opleiden van volwassenen in beroepsonderwijs

•    positie van supervisie in opleidingstrajecten

•    randvoorwaarden voor supervisie

•    contractfase waaronder leerdoelen bepalen

•    methodieken in supervisie

•    hanteren werkrelatie

•    toetsen en beoordelen in supervisie

•    juridische aspecten, beroeps ethische kwesties

•    culturele diversiteit

•    evaluatie en afronding van supervisie

•    supervisie en N=1 begeleiding

•    supervisie en de VGCt, verslaglegging

•    supervisie en wetenschap: gebruiken van werkzaam gebleken procedures, opbouw en ontwikkeling

Werkwijze

1.  Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.

2.  Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.

3.  Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.

4.  Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

Doel

A. verbeteren van het professionele functioneren van de supervisant

B. toezicht houden op de kwaliteit van de cognitieve gedragstherapie geboden aan de cliënten die de supervisant ziet

C. fungeren als poortwachter voor de professie waartoe de supervisant toegang zoekt.

In de cursus komen de competenties zoals omschreven in het competentieprofiel Supervisor VGCt ruimschoots aan de orde. Voor de ordening van de competenties wordt het CanMEDS model als uitgangspunt gebruikt.

Duur

4 dagen van 9.30 uur tot 16.45 uur.

Docenten

Clarisse van Gorkom is orthopedagoog, gezondheidspsycholoog, cognitief gedragstherapeut en seksuoloog. Na haar studies orthopedagogiek (VU, Amsterdam) en GZ-psychologie (RINO,  Utrecht/Amsterdam) heeft zij 15 jaar bij de afdeling Medische Psychologie gewerkt, zowel in een algemeen ziekenhuis als bij het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Clarisse heeft daarnaast altijd een eigen praktijk (aan huis) gevoerd voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Vanaf 2010 werkt zij eveneens met volwassenen.

Charlotte van der Wall is klinisch psycholoog, traumaspecialist, supervisor VGCT& EMDR en werkt als behandelaar, opleider en eigenaar van KieN, een instelling voor specialistische GGZ bij kinderen, volwassenen en gezinnen. Haar werkervaring heeft zij opgedaan in de algemene GGZ, de forensische psychiatrie, een traumacentrum, een traumakliniek, een instelling voor jeugdhulpverlening en een deeltijdbehandeling voor volwassenen.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie over de cursus en voor aanmelding kun je terecht op https://www.kingnascholing.nl/cursussen/supervisorencursus-vgct#main

Praktische informatie:

Datum 06 oktober 2022 t/m 17 november 2022
Plaats Amsterdam
Locatie evenement Utrecht
Kosten 950
Categorie Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.
Organisatie King Nascholing B.V.
Geaccrediteerd door VGCt, FGzPt
oval