Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Schematherapie in de BGGZ

Basiscursus Schematherapie in de BGGZ

vrijdag 25 maart, 15 april, 13 mei, 3 juni 2022 in Utrecht

Inhoud

Door de veranderingen in de zorg komt zwaardere problematiek in de Basisgeneralistische GGZ terecht. Het behandelen van (milde) persoonlijkheidsproblematiek is daardoor niet meer voorbehouden aan de Specialistische GGZ, maar roept wel de vraag op wat haalbaar is binnen de beperkte behandelduur van de BGGZ. Het kunnen toepassen van kortdurende schematherapie vereist gedegen kennis en kunde op hetgebied van de schematherapie, enerzijds om de haalbaarheid van kortdurende schematherapie goed te kunnen inschatten, anderzijds om schematherapie in verkorte vorm goed te kunnen uitvoeren en te voorkomen dat dit slechts losse technieken zijn die aan een cognitief gedragstherapeutische behandeling worden toegevoegd. In de cursus wordt dan ook ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

Het betreft een 25-uurs basiscursus Schematherapie, waarin het gehele schematherapeutische proces aan bod komt zoals dit is ontwikkeld voor de behandeling van cliënten met persoonlijkheidsstoornis. De cursus richt zich inhoudelijk op het verdiepen van de kennis van de schematheorie en schematherapeutische technieken om vervolgens aandacht te besteden aan de toepassingen bij kortdurende behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
  • Diagnostiek en indicatiestelling, specifiek voor toepassing van SFT in de BGGZ
  • Observatie en inzet van meetinstrumenten
  • Maken van een casusconceptualisatie, functieanalyses en betekenisanalyses
  • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
  • Opstellen van een behandelplan in schematermen
  • Opzet van de schematherapeutische behandeling in de BGGZ
  • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
  • Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie

Kijk voor meer informatie op lingeland.nl/Opleiding/Schematherapie-in-de-BGGZ-Basis/

Praktische informatie:

Datum 25 maart 2022
Plaats Utrecht
Kosten € 1150,-
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Lingeland psychologie
Geaccrediteerd door VGCt, NIP, VSt
oval