Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.

Schemagerichte & groepsdynamische groepsleertherapie, startdatum 19 april 2023

Schematherapie en de technieken hierbinnen vormen samen met de dynamiek binnen de groep de rode draad in deze leertherapie. Jouw inbreng wordt gevormd door problemen en/of patronen die tegenkomt in jouw eigen werk en/of privésituatie. De groep wordt hierin als middel gebruikt om ander gedrag te oefenen, coping en gevoelens te herkennen en leren om hiermee anders om te gaan. Hierbij wordt het framework van Farrell&Shaw gebruikt als leidraad.

Inhoud

De groepsleertherapie bestaat uit twee onderdelen:

  1. schematherapeutische interventies aan de hand van de verschillende modi.

Aan de hand van jouw eigen holistische theorie en schema’s/modi hierbinnen maak je je eigen modi model dat als leidraad voor jouw deelname geldt. Elk dagdeel is er een thematisch deel, waarin verschillende oefeningen kunnen bijdragen aan inzicht en aandacht voor verschillende modi. We werken met verschillende oefeningen, gedragsmatige, cognitieve en experiëntele, om ieders eigen modi te leren kennen, waarbij de groep helpend is in oefenen, herkennen en steunen. Diverse schematherapeutische oefeningen komen aan bod en worden uitgevoerd.

  1. Groepsdynamische groepstherapie.

Naast het meer gestructureerd werken aan modi aan de hand van verschillende thema’s is er ook een ongestructureerd deel, waarin ieders inbreng over wat belangrijk is voor diegene kan worden gedeeld. Hier zal zo mogelijk ook telkens de koppeling plaatsvinden met ieders eigen modi.

Je bent bereid om actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Opzet

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, klinisch psycholoog en psychotherapeut is er leertherapie vereist. Leertherapie is tevens een middel om jezelf als therapeut beter te begrijpen en in te kunnen zetten in je (gedrags-)therapeutisch proces en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van jouw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kun je 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Praktische informatie:

Datum 19 april 2023 t/m 07 juni 2023
Plaats Arnhem
Locatie evenement Cure and Care Development te Arnhem
Kosten € 1.440,00
Categorie Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.
Organisatie Cure and Care Development
Geaccrediteerd door De groepsleertherapie valt binnen de voorwaarden die de VGCt stelt aan het traject tot cognitief gedragstherapeut.
oval