Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.

Groepsleertherapie op basis van psychodrama, schematherapie en interpersoonlijke groepstherapie (Yalom)

Doelgroep

Opleidelingen die

* Door ervaring op te doen in de cliëntenrol als behandelaar sensitiever willen worden voor wat hun cliënten meemaken.

* Zich bewust willen worden van de invloed van hun eigen persoonskenmerken op de therapeutische relatie.

* Zicht willen krijgen op hun kwetsbaarheden en blinde vlekken in de reactie op  bepaalde pathologie van hun cliënten.

* Evenwicht willen zoeken in het omgaan met het voldoening gevende maar ook belastende beroep van behandelaar in de GGZ.

* In een veilige omgeving willen experimenteren met constructiever gedrag.

Format

Groepsleertherapie met cycli die overeenkomen met de voor veel opleidingen verplichte 25 sessies individuele leertherapie. Het programma bestaat uit 6 intensieve therapiedagen waarin snelle verdieping kan plaatsvinden, waardoor deelnemers de tijd hebben om in hun dagelijkse beroepspraktijk zelf te experimenteren. In zes maanden kan zo een mooi en zinvol ontwikkelingsproces op gang komen. Alle bijeenkomsten zijn face to face en vinden plaats op maandag. We lunchen gezamenlijk en er is gelegenheid een wandeling in het bos te maken. Elk jaar twee cycli, in najaar 2023 start een volgende groep. De kosten voor een cyclus van 37,5 uur, wat neerkomt op 25 uur individuele leertherapie bedragen 1975 Euro (inclusief het intakegesprek en de lunch).

Werkwijze

De methode van de interpersoonlijke groepstherapie (Yalom) en psychodrama (een therapievorm op het grensgebied tussen cognitieve gedragstherapie en analytisch georiënteerde stromingen) ligt aan de basis van onze werkwijze. De psychodrama wordt verdiept doordat we hierbij ook werken met het modusmodel (uit de schematherapie), Deze werkvormen werken in op verschillende belevingsniveaus en versterken elkaar. Niet alleen praten over, maar ook doen en ervaren.

We beginnen met het opstellen van een holistische theorie, c.q. casusconceptualisatie; aan de hand daarvan worden doelen voor de leertherapie geformuleerd. Onderlinge feedback en steun is belangrijk in het proces in de groep.

Door de groepsleertherapie zal je patiënten beter leren begrijpen en een betere therapeut kunnen zijn.  Je kan belangrijke therapeutische vaardigheden versterken zoals het tonen van empathie, acceptatie, confronteren, en het stellen van grenzen.

Deze groepsleertherapie is bedoeld voor opleidelingen die in een veilige omgeving hun sterke en zwakke punten in het cliëntencontact en in de behandeling willen onderzoeken en hieraan willen werken.

De groep is erkend voor de opleiding tot gedragstherapeut, groepstherapeut, KP, PT en psychiater. Daardoor bestaat de groep uit een mooie mix van deelnemers die enerzijds veel gemeen hebben, anderzijds ook verschillen, waardoor je veel aan elkaar kan hebben.

Begeleiders van de leergroep

Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog en psychotherapeut en supervisor, docent en leertherapeut voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Hij heeft jarenlang gewerkt bij het SinaiCentrum en in een verslavingskliniek. Hij werkt momenteel in een eigen psychotherapie- en onderwijspraktijk. Hij geeft les bij diverse RINO’s. www.stofsel.nl.
José van Reijen is klinisch psycholoog en psychotherapeut, supervisor, docent en leertherapeut voor de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie en Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Zij heeft jarenlang gewerkt in verschillende psychiatrische en psychotherapeutische settingen en werkt momenteel in haar eigen psychotherapie- en onderwijspraktijk. Zij geeft les bij diverse RINO’s. www.depsychotherapeut.nl en jvanreijen@depsychotherapeut.nl

Praktische informatie:

Datum 23 januari 2023 t/m 24 april 2023
Plaats Utrecht
Locatie evenement De Lunterse Boer, een mooie locatie in de bossen van Lunteren.
Kosten 1975,00 Euro
Categorie Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.
Organisatie Psychotherapiepraktijk Mauritsstraat
Geaccrediteerd door VGCt, NVGP, en in het kader van opleiding tot PT, KP en Psychiater.
oval