Bij- en nascholing

Experiëntiële technieken in groepsschematherapie

Experiëntiële technieken in groepsschematherapie

Een belangrijk pijler van psychotherapie bestaat uit het meenemen van het belevingsniveau. Inzicht krijgen door te beleven, te ervaren. Te voelen hoe het was, en hoe je zou willen dat het is, is van essentiële toegevoegde waarde om te komen tot structurele verandering. Zo worden koude cognities warm en wordt de motivatie tot gedragsverandering ondersteund.

Het is dan ook belangrijk experiëntiële technieken, binnen CGT en meer specifiek binnen schematherapie, een grote rol te geven. Dit zowel in de inzichtgevende fase als in de veranderingsgericht fase van therapie. Naast de schematherapie vormt de psychodramatherapie hierbij een bron van oefeningen.

De drempel die jij als therapeut kan ervaren om het vertrouwde van gesprekstherapie los te laten en uit stoel te komen om te doen, kan hierbij een hindernis zijn. Maar: eigen vermijding doorbreken is vermijding van de cliënt doorbreken.

Het doel van deze eendaagse nascholing is om jou oefeningen te leren, voorbeelden te geven hoe aan de slag te gaan met experiëntiële technieken voor de verschillende fases van schemagerichte cognitieve gedragstherapie in de groep. Dit doen we door veel zelf te ervaren en toe te passen.

Kerndoelen

  • Bewustwording van de meerwaarde van experiëntiële technieken binnen (schemagerichte) groepstherapie;
  • Verlagen van de drempel om actief met experiëntiële technieken aan de slag te gaan
  • Experiëntiële technieken leren inzetten die passend zijn bij de fase van behandeling
  • Korte, ééndaagse, cursus die makkelijk in jouw agenda past

Docenten

Birgit Luinge is psychotherapeut/GZ-psycholoog en supervisor voor de VGCT met een sterke affiniteit met schemagerichte cognitieve gedragstherapie. Ze hecht veel belang aan de toevoeging van experiëntiële en ervaringsgericht werken om vandaaruit meer begrip te krijgen voor gevormde cognitieve en handelingspatronen.

José Roelofs is psychotherapeute, psychodramatherapeute en supervisor voor de VGCT en schematherapievereniging. Ze werkt voornamelijk ervaringsgericht, dat wil zeggen dat ze veel non-verbale technieken inzet, in combinatie met CGT. Ze is voornamelijk gericht op het werken met iemands beleving en ervaring in het therapeutisch veranderproces.

Informatie en inschrijving

Ga voor meer informatie en aanmelding naar de website of lees het interview met de docenten

Praktische informatie:

Datum 30 september 2022
Plaats UTRECHT
Locatie evenement Utrecht
Kosten 475
Categorie Bij- en nascholing
Organisatie PAO Psychologie
Geaccrediteerd door FGzPt, NIP K&J, NVO-OG, VSR, Vereniging voor Schematherapie, VPeP, SKJ
oval