Bij- en nascholing

EMDR en eetstoornissen inclusief 5 consultatiesessies

In deze tweedaagse cursus leer je hoe je met de verschillende zoekstrategieën relevante targets kunt identificeren binnen de verschillende modules en hoe je kenmerkende problemen kunt hanteren.

Inhoud
Een trans-diagnostische benadering van eetstoornissen werd geïntroduceerd door Fairburn (2003) en resulteerde in een ‘CBT-E(nhanced)’ programma. Dit programma is empirisch getoetst en succesvoller gebleken dan veel van de regulier toegepaste behandelvormen bij eetstoornissen, zowel voor volwassenen als voor adolescenten (Byrne et al, 2011; Dalle Grave et al, 2013; Fairburn et al, 2015, De Jong, 2021).

Op basis van Fairburn’s trans-diagnostische theoretische model en de verschillende, op basis van van dit theoretische model en in Nederland ontwikkelde, zoek strategieën voor het identificeren van rlevante targets, waarop het EMDR standaardprotocol kan worden toegepast, is een EMDR-ES (EetStoornissen) protocol ontwikkeld, bestaande uit 6 modules (Beer, 2019).  De klinische praktijk toont aan dat aan de hand hiervan EMDR goed in te passen is binnen een multidisciplinaire behandeling, zoals voorgeschreven door de (inter)nationale richtlijnen.

EMDR lijkt effectief voor de behandeling van kernsymptomen van de stoornis (zoals angst voor eten en drang tot eetbuien en/of compensatiegedrag) alsook onderhoudende factoren (zoals negatieve sociale ervaringen, negatief zelfbeeld, negatief lichaamsbeeld/lichaamsbeleving, angst voor verwacht toekomstig lichaamsbeeld en veronderstelde consequenties daarvan).

Het EMDR-ES-protocol is nog niet empirisch getoetst. Er zijn gesprekken gaande met verschillende Nederlandse en buitenlandse partijen om onderzoek naar de effectiviteit van het protocol gestalte te geven. Na afloop van deze cursus worden deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek door het leveren van data.

Opzet
Deze cursus bestaat uit twee cursusdagen met aansluitend vijf consultatiesessies. De supervisie vindt plaats in groepjes, telefonisch, online (via zoom), of live. De vorm wordt in onderling overleg bepaald.

Praktische informatie:

Datum 19 september 2022 t/m 20 september 2022
Plaats Arnhem
Kosten 880,00
Categorie Bij- en nascholing
Organisatie Cure Care Development
Geaccrediteerd door VEN: 12 punten VGCt: 12 punten FGzPt: 15 punten NIP K&J/NVO: 13 punten herregistratie, 6,5 opleiding-behandeling
oval