Basiscursussen voor cgt’ers i.o.

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie volwassenen (100% Online)

Inhoud en doel

In onze basiscursus maak je kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen CGT en leer je de basistechnieken die je nodig hebt om zelfstandig als therapeut aan de slag te gaan. De cognitief gedragstherapeut met VGCt-registratie is een door veel werkgevers in de gezondheidszorg gewaardeerde professional.

De basiscursus bestaat uit twee delen: een inleidend deel en een verdiepend deel. In het inleidende deel besteden we aandacht aan de theoretische en wetenschappelijke inzichten vanuit de experimentele psychopathologie en leertheorie die ten grondslag liggen aan de cognitieve gedragstherapie.

In het verdiepende deel trainen we cognitief gedragstherapeutische (evidence based) technieken. Daarmee heeft de cursus ook een praktisch karakter. Zo leer je het op maat opstellen van een behandelplan op basis van functie- en betekenis analyses over de problematiek. Ook leer je begrijpen waarom je doet wat je doet, in plaats intuïtief handelen of het puur uitvoeren van een protocol bij een bepaalde diagnose.

Onze werkwijze : minder cursusdagen, meer online elementen, evenveel punten.

De basiscursus bestaat uit slechts 12 online cursusdagen. Dit vanwege een intensieve (zelfstandige) voorbereiding en toepassing in onze geavanceerde digitale leeromgeving.

Concreet betekent dit dat je ter voorbereiding op de cursusdag niet alleen literatuur leest, maar je ook een videopresentatie bekijkt, discussieopdrachten en vragen maakt om na te gaan of je de stof hebt begrepen.

Naast de theoretische basiskennis ga je online ook alvast aan de slag met de gedragstherapeutische vaardigheden door te oefenen met virtuele cliënten.

Dit getrapt leren (eerst simulatie online), dan in de cursusdag en daarna in de praktijk levert behalve een praktisch voordeel vooral ook een leervoordeel op. Je gaat behalve sneller ook effectiever op je leerdoel af. Het trainingsresultaat is een intensieve en duurzame leerervaring.

Tijdens de online cursusdagen blijft er hierdoor veel tijd en gelegenheid over om de geleerde kennis en vaardigheden toe te passen. Je doet dit met eigen casuïstiek, in actieve werkvormen. Er is ook veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en kennis.

Docenten

Onze docenten in de basiscursussen volwassenen hebben kennis en ervaring in de zorg voor (jong-)volwassen en ouderen en kiezen er bewust voor les te geven aan deelnemers die hierin hun werkpraktijk hebben. Cursisten werken bijvoorbeeld in de GGZ, verslavingszorg, ouderen- of revalidatiezorg, als relatietherapeut of in vrijgevestigde setting.

100% online

We organiseren deze basiscursus volledig online. Via deze link (https://pao.nl/pao-geeft-virtueel-les/) lees je wat je van een online cursus(dag) bij PAO kunt verwachten en hoe andere cursisten dit ervaren.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht op https://pao.nl/blended-basiscursus-cognitieve-gedragstherapie-volwassenen-en-ouderen/

 

Praktische informatie:

Datum 09 juni 2022 t/m 16 februari 2023
Plaats UTRECHT
Kosten €2450
Categorie Basiscursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie PAO Psychologie
Geaccrediteerd door VGCt, NIP ELP, NIP A&G, VSR, POH-GGZ, FGzPt
Website www.pao.nl
oval