Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Basiscursus Schematherapie in beweging

Basiscursus |Schematherapie in Beweging

Waarom Schematherapie? Schematherapie wordt ingezet bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en bij terugkerende ernstige klachten die niet of niet genoeg verbeteren met gebruikelijke behandeling. Het is om te functioneren als volwassene (in de theoretische achtergrond van schematherapie en ook in andere psychotherapie stromingen) gezond om te voelen dat emotionele basisbehoeften te vervullen zijn.  Wanneer als kind ervaren is dat anderen rekening met je willen houden, dat je je talenten kunt ontplooien en ook alledaagse taken zelfstandig aan kunt, dat je je mag uiten wanneer dit nodig en passend is, dat je spelen en ontdekken kan wat bij je past en wat bij jou aansluit, dat je om kan gaan met frustraties en groeimogelijkheden in het leven, dat je af kan stemmen op andere mensen met wie je samenwerkt en samenleeft, dán heb je veel geluk gehad! Mensen met persoonlijkheidsproblemen hebben veel gemist.

Door het niet vervuld zijn in basisbehoeften (zoals veilige hechting, autonomie, vrijheid, spontaniteit, spel en begrenzing) zijn schema’s, zelfondermijnende patronen ontstaan. Als gevolg van onaangename frustratie, traumatisering, modeling, identificatie of verwend verwaarlozen hebben cliënten schema’s en coping ontwikkeld waardoor zij onvoldoende zorg dragen voor een gezonde emotionele huishouding.  Gevolg van schema’s, is dat ze uitmonden in beschadigend of destructief gedrag en zelfondermijning in relaties.

In Schematherapie is het doel ‘limited reparenting’ het alsnog zorgen dat basisbehoeften voelbaar worden en vervuld, dat ondermijnende patronen erkend, doorbroken worden zodat verder ontwikkelen leidt tot in het huidige leven op een meer adequate manier omgaan met en handelen naar basisbehoeften binnen de grenzen van wat haalbaar is. Schematherapie richt zich op bevorderen van veilige hechting, realistische grenzen, toename van autonomie, in beweging brengen, openstellen, ervaren en daadwerkelijke stappen zetten.

Na afloop van deze cursuskun je een schemacasusconceptualisatie, een modusmodel en een behandelplan opstellen leg je in je plan een accent op afname van zelfondermijnende patronen én op toename van de gezonde volwassene ben je in staat de werkrelatie met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek te hanteren ken je de principes van ‘limited reparenting’ en ‘limit setting’ d.m.v. de empathische confrontatie heb je geoefend met de verschillende schematherapietechnieken ken je experiëntiële, cognitieve technieken en gedragsinterventies, individueel en in de groep heb je zicht op je eigen schema’s en coping en het mogelijk effect hiervan in schematherapierelaties

Vorm: De cursus heet ‘schematherapie in beweging’ om een drietal redenen, schematherapie helpt de vastgelopen cliënt om in een veilige cocon zich te ontwikkelen, te groeien, opnieuw in beweging te komen, In de schematherapiecocon willen we collega’s in een veilige cursusomgeving gelegenheid geven door opleiding weer te groeien, zich verder te ontwikkelen, ook bewegen we ons graag op een weg van innovatie waarin de schematherapie ook in vorm en inhoud in beweging zal blijven, zich verder zal ontwikkelen.

Online opgedane schematherapie behandel- en opleidingservaring geeft ook een slinger aan innovaties, ook online. We vonden locaties in buitengebied om ervaringsgericht te vertragen, bijeen te komen en te leren, waarnaast we ook de eerste kennis van online toepassen van technieken overdragen: zie schematherapiecocon

Praktische informatie:

Datum 01 april 2022
Plaats Twente
Kosten €1335,-
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Schematherapie Cocon Opleidingen
Geaccrediteerd door VGCt, FGzPt, VSt
oval