Basiscursussen voor cgt’ers i.o.

Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – 16 mei 2022 (Erik ten Broeke)

Inhoud

Deze basiscursus is met name gericht op cognitieve gedragstherapie bij volwassenen. Er wordt vanuit gegaan dat binnen de cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De tweede is betrekkelijk a-theoretisch en vooral praktisch/empirisch van aard (‘evidence-based’) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies. In de basiscursus worden cursisten vertrouwd gemaakt met (de integratie van) beide richtingen. Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt, maar worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt.

Als deze vorm van therapie je aanspreekt, is deze basiscursus de eerste stap in jouw opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut.

De basiscursus volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. De eerste bijeenkomst behelst een plaatsbepaling van de cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de psychotherapie. Daarna wordt een aantal zittingen besteed aan de taxatiefase, zowel in praktische zin als in de theoretische wetenschappelijke achtergronden daarvan. Vervolgens wordt het behandelplan en registraties verder uitgewerkt. De interventies die voortvloeien uit het behandelplan, worden uitgebreid besproken. Tenslotte wordt er kort stilgestaan bij evaluatie en afsluiting van behandelingen en bij de therapeutische setting.

Doelstelling

  • Voldoende thuis zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces.
  • Voldoende kennis van een aantal basale cognitief-gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze cognitieve gedragstherapieën te kunnen uitvoeren.
  • Vaardigheden om de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen.
  • Kennis en inzicht in het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Docent

drs. Erik ten Broeke

Duur 

15 dagen van 9.30 uur tot 16.45 uur. De eerste vijf dagen zullen online via ZOOM plaatsvinden. De andere dagen zijn op lokatie, in Amersfoort (Seats2Meet).

Accreditaties

VGCt, NVvP

Prijs

€ 2500,- (inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving van King nascholing en exclusief boeken).

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie over de cursus en voor aanmelding kun je terecht op https://www.kingnascholing.nl/cursusaanbod/1835-basiscursus-geintegreerde-cognitieve-gedragstherapie-100-uur-erik-ten-broeke-in-seats2meet-amersfoort-cs-2022-05-16

Je kunt ook een mailtje sturen naar info@kingnascholing.nl of ons bellen op 020-2443165.

Praktische informatie:

Datum 16 mei 2022 t/m 21 november 2022
Plaats Amsterdam
Kosten €2500
Categorie Basiscursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie King nascholing
Geaccrediteerd door VGCt, NVvP
oval