Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Basis- en vervolgcursus Schematherapie

Leer schematherapie toepassen in deze 8-daagse  postacademische vervolgcursus VGCt (50-uur). Natacha, Albertien en Chris, de 3 docenten van deze cursus, zorgen voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring. Elke dag les van 2 docenten betekent ook dat je intensief wordt begeleid en er volop ruimte is voor praktisch oefening.  Je krijgt inzicht op jouw eigen schema’s en manier van coping en oefent verschillende behandeltechnieken. Ook krijg je zicht op de verschillende settingen waarin schematherapie toegepast kan worden.

Inhoud cursus

 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één
 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensiever begeleiding en oefenen
 • opstellen van schemacasusconceptualisatie en modusmodel
 • toepassen van limited reparenting en limit setting
 • handvatten voor het omgaan met problemen in de emotieregulatie
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de behandelrelatie
 • schematherapie individueel en in de groep

Na afloop van deze cursus

 • heb je inzicht in de schematheorie: de theorie over basisbehoeften, wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen
 • kun je een casusconceptualisatie en een behandelplan opstellen
 • ben je in staat de werkrelatie met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek te hanteren volgens de principes van ‘limited reparenting’, empathische confrontatie en ‘limit setting’
 • kun je vanuit het modusmodel interventies toepassen bij destructieve gedragingen/ ongezonde gewoontes, zoals bijvoorbeeld auto-mutilatie of impulscontroleproblemen;
 • heb je geoefend met de verschillende behandeltechnieken, zoals cognitieve technieken, experiëntiële technieken en gedragsexperimenten individueel en in de groep
 • heb je zicht op je eigen schema’s en coping en heb je een idee gevormd over wat het effect hiervan kan zijn in de samenwerking met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek

Ijzersterk docententeam

Natacha Schouten is psychotherapeut/gz psycholoog. Zij is werkzaam in de specialistische GGZ bij Parnassia Groep, als behandelaar voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Zij geeft schematherapie in groepsverband en individueel, emotieregulatie training en diverse vormen van traumatherapie. Daarbij is zij supervisor voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en Vereniging voor Schematherapie en geeft supervisie en leertherapie in haar eigen praktijk.

Chris Korevaar, klinisch psycholoog / psychotherapeut. Hij is werkzaam als hoofdbehandelaar voor Psymens, in de specialistische GGZ. Daarnaast is hij werkzaam als jaargroepopleider voor opleiding tot Klinisch Psycholoog en Gezondheidszorgpsychologen. Hij is betrokken als docent binnen de opleiding tot Psychotherapeut  en Klinisch Psycholoog alsook Kind & Jeugd. Daarnaast is hij in zijn praktijk werkzaam als supervisor.

Albertien Tjebbes is psychotherapeut/gz-psycholoog. Zij is werkzaam als regiebehandelaar bij de Viersprong op de afdeling klinische schematherapie en op de afdeling tweedaagse deeltijd schematherapie voor volwassenen. Albertien is supervisor voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en senior schematherapeut voor de Vereniging voor Schematherapie. Verder is Albertien lid van de International Society of Schematherapy (ISST, advanced) en het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Ga naar de website voor meer info en inschrijven.

Deze cursus staat in het STAP-scholingsregister.

Praktische informatie:

Datum 31 maart 2023 t/m 01 december 2023
Plaats Utrecht
Locatie evenement Utrecht
Kosten 1975
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie PAO Psychologie
Geaccrediteerd door VGCt, Vereniging voor Schematherapie, FGzPt, NVO OG, NIP K&J, POH-GGZ, SKJ
oval