Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.

5 daagse-groepsleertherapie (Schematherapie) in Delft

Informatie In deze 5 daagse-groepsleertherapie wordt gewerkt vanuit een schematherapeutisch kader. In de groep wordt gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutisch, experiëntiële (imaginatie met/zonder rescripting en rollenspel) en interpersoonlijke schematherapietechnieken. Ook zal de relatie met de groepsleden en de leertherapeuten een belangrijk onderwerp zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze problemen inbrengen die te maken hebben met hun privéleven en/of werk en die gerelateerd zijn aan hun schema’s en modi. Ook is het mogelijk (vroege) ervaringen in te brengen die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van schema’s en modi. In  2023 staan ook een paar 5 daagse leertherapiegroepen gepland.

Voor wie: De 5 daagse-groepsleertherapie is bestemd voor psychologen en artsen die in het kader van hun postdoctorale opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut of psychiater leertherapie moeten volgen.

Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt en FGZPt. De schemagroepsleertherpaie  die gegeven wordt door Dina Snippe voldoet ook aan de eisen van NVGP. 

Praktische informatie:

Datum 20 januari 2023 t/m 17 maart 2023
Plaats Amsterdam
Locatie evenement Delft
Kosten 1650,-
Categorie Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.
Organisatie G-kracht psychomedisch centrum bv
Geaccrediteerd door VGCt
oval